Now showing items 1-1 of 1

    • Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna 

      Beljajev, Riina; Vanari, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2005)
      Õppematerjali eesmärk on aidata õppijal kõrgkoolis kohaneda ja õpingute ajal esitatavate nõudmistega paremini toime tulla. Õppematerjali koostamisel on lähtutud põhimõttest, et efektiivse õppimisoskuse saavutamisele aitab ...