Show simple item record

dc.contributor.authorKeskküla, Rasmus
dc.contributor.otherValk, Anne, juhendaja
dc.contributor.otherKlaos, Margo, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.date.accessioned2019-05-31T10:33:38Z
dc.date.available2019-05-31T10:33:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2222
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Kriitilise infrastruktuuri toimepidevuse tagamine ; 1.1. Elutähtsate teenuste toimepidevuse alused ; 1.1.1. Elutähtsad teenused ja kriitiline infrastruktuur ; 1.1.2. Toimepidevus ja kerksus ; 1.1.3. Ohud, prognoosimine, toimetulek ja taastumine ; 1.2. Kaugküttesüsteemi toimepidevuse tagamine ; 1.2.1. Kaugkütteteenuse olemus ja ristsõltuvused ; 1.2.2. Rikked ja katkestused küttesüsteemis ning torustikes ; 1.2.3. Kaugküttesüsteemi katkemise tagajärjed ning nende ärahoidmine ; 2. Kaugkütteteenusepakkujate toimepidevuse analüüs ; 2.1. Andmete kogumine ja metodoloogia ; 2.1.1. Valimi kujunemine ; 2.1.2. Intervjuude läbiviimine ; 2.2. Kohalike teenusepakkujate juures läbi viidud uuringu tulemused ; 2.2.1. Empiirilise uuringu tulemused ; 2.3. Uurimistulemuste analüüs, järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on selgitada välja elutähtsa teenuse osutajaks mittekvalifitseeruvate kaugkütteteenusepakkujate hinnangud oma toimepidevuse tagamise hetkeseisule ning võimekusele reageerida ootamatutele sündmustele, mis ohustavad kaugkütte toimepidevust. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud kolm uurimisülesannet: analüüsida teoreetiliste allikate ja teiste riikide parimate praktikate põhjal võimalusi kaugkütteteenuse toimepidevust ohustavateks sündmusteks valmisolekuks ja ohuolukordade lahendamiseks; uurida valitud kaugkütteteenusepakkujate valmisolekut toimepidevust ohustavateks sündmusteks ja nende lahendamiseks; sünteesida teoreetiliste lähtekohtade ja empiirilise uuringu tulemusi ning teha ettepanekuid toimepidevuse taseme tõstmiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecttalituset_EE
dc.subjecttoimepidavuset_EE
dc.subjectkaugküteet_EE
dc.titleElutähtsa teenuse osutajaks mittekvalifitseeruvate kaugkütteteenusepakkujate valmisolek teenuse toimepidevuse tagamisekset_EE
dc.title.alternativeContinuity readiness of district heating service providers who are not qualified as vital service providerset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record