Show simple item record

dc.contributor.authorTammiksaar, Sandra
dc.contributor.otherLuht, Kadi, juhendaja
dc.contributor.otherJaani, Juta, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia, Sisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2019-01-29T08:53:25Z
dc.date.available2019-01-29T08:53:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2195
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Ohutuse teemade käsitlemine muutuvas koolikultuuris ; 1.1. Õpilase ohutu käitumise kujundamise lähtekohad ; 1.2. Nüüdisaegne õpikäsitus ; 1.3. Ohutuse teemade mõjurid õpikäsituses ; 1.4. Ohutuse teemade käistlemine õppeprotsessis ; 1.5. Ohutuse teema väljundid/ootused õpikäsituses ; 2. Empiiriline uurimus ; 2.1. Eesti olukorra ülevaade ; 2.2. Uurimismetoodika ja valim ; 2.3. Uurimistulemused ja analüüs ; 2.4. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on välja selgitada II kooliastme aineõpetajate ohutuslaste teemade käsitlemise võimalused ja eeldused, praegune praktika ning toetusvajadus koolikeskkonnas. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet: analüüsida teoreetilisi lähtekohti ohutuse teemade käsitlemisel õppeprotsessis; välja selgitada ja analüüsida aineõpetajate hinnangute põhjal ohutusõppe läbiviimist, korraldamist ja toetavaid meetmeid õppeprotsessis; sünteesida teoreetilisi seisukohti ja empiirilisest uuringust saadud tulemusi ning teha ettepanekuid ohutuse kui läbiva teema käsitlemiseks õppeprotsessis. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks ja uurimisülesannete täitmiseks kasutati uurimisstrateegiana kaardistavat uuringut (survey) ning andmekogumise meetodina ankeetküsitlust. Kvantitatiivse sisuanalüüsi teostamiseks kasutati andmeanalüüsiprogrammi SPSS ja QCAmap.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectriiklik õppekavaet_EE
dc.subjectohutuset_EE
dc.subjectennetustööet_EE
dc.subjectõpilasedet_EE
dc.subjectII kooliasteet_EE
dc.titlePäästealaste ohutuse teemade käsitlemine II kooliastme aineõpetajate pooltet_EE
dc.title.alternativeAddressing rescue safety topics by subject teachers at II school stageet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record