Show simple item record

dc.contributor.authorTalvari, Andres
dc.date.accessioned2018-01-12T08:27:09Z
dc.date.available2018-01-12T08:27:09Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2025
dc.descriptionEessõna ; 1.Üldosa ; 2.Orgaaniliste reaktsioonide kineetika alused ; 3.Alkaanid (küllastatud süsivesinikud) ; 4.Alkeenid (küllastamata süsivesinikud, eteeni rea süsivesinukud) ; 5.Alküünid (atsetüleeni rea süsivenikud) ; 6.Alkadieenid (dieenid) ; 7.Kautšukid ; 8.Polümeersed materjalid ; 9.Aromaatsed süsivesinikud (areenid) ; 10.Polütsüklilised (mitmetuumalised) areenid ; 11. Alitsüklilised süsivesinikud ; 12.Terpeenid ja steroidid ; 13.Süsivesinike halogeenderivaadid ; 14.Alkoholid ja fenoolid ; 15.Eetrid ja anorgaaniliste hapete estrid ; 16.Amiinid ja aminoalkoholid ; 17.Aldehüüdid ja ketoonid ; 18.Karboksüülhapped ja nende derivaadid ; 19.Lipiidid ; 20.Süsivesikud (sahhariidid) ; 21.Aminohapped ja valgud ; 22.heterotsüklilised ühendid ; 23.Alkaloidid ja antibiootikumid ; 24.Biloogiliselt aktiivsed orgaanilised ühendidet_EE
dc.description.abstractKäesolev õppevahend on koostatud mitmete varem väljaantud kõrgkooli õpikute abil ja on mõeldud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala üliõpilastele õppeaine RAKENDUSKEEMIA vastava osa õppimisel. Pearõhk on pööratud orgaanilise keemia metodoloogiliste ja üldteoreetiliste üldistuste aspektidele. Faktilist materjali on piiratud. Õppematerjalis toodud kirjanduse loetelus on võimalik leida mahukamaid orgaanilise keemia valdkondi käsitlevaid õpikuid.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectorgaaniline keemiaet_EE
dc.subjectsüsivesinikudet_EE
dc.subjectalkaanidet_EE
dc.subjectalkeenidet_EE
dc.subjectatsüklilised ühendidet_EE
dc.subjectalkoholidet_EE
dc.titleOrgaaniline keemiaet_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record