Show simple item record

dc.contributor.authorLuht, Kadi
dc.contributor.otherMartin, Anne, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-01-10T13:25:56Z
dc.date.available2018-01-10T13:25:56Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2019
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Kompetentside olemus ja rakendamine ; 1.1.Kompetentside olemus ; 1.1.1.Kompetentsi mõiste ; 1.1.2.Kompetentside määratlemine ; 1.2.kompetentsimudelid ; 1.2.1.Kompetentsimudeli rakendamisvõimalused ; 1.3.Kompetentside liigitamine ; 2.Päästeasutuse tippjuhi tööspetsiifika ; 2.1.Riigi päästeasutus ja direktor ; 2.2.Päästeasutuse direktori kohustused ; 3.Päästeasutuste tippjuhtide uurimus ; 3.1.Uurimuse eesmärk ja meetodite kirjeldus ; 3.1.1.Uurimuse eesmärk ; 3.1.2.Valimi iseloomustus ; 3.1.3.Uurimuse läbiviimise protsess ja etappide kirjeldused ; 3.1.4.Etappides osalejad ; 3.1.5.Uurimismeetodid ; 3.2.Põhimääruste analüüs, ning järeldused ; 3.3.Intervjuud direktoritega, nende analüüs ja järeldused ; 3.3.1.Päästeala valimise põhjused ja direktoriks saamine ; 3.3.2.Direktorile enim murettekitavad ja probleemsed valdkonnad ja võimalikud lahendused ; 3.3.3.Direktori alluvuses olevate osakondade tulemuslikkus ; 3.3.4.Päästeasutustes kasutusel olevad tagasisidesüsteemid ; 3.3.5.Direktorite enesehinnang ; 3.3.6.Tippjuhtide suhtumine enesearendamisse ; 3.3.7.Direktorite visioon päästeasutuse tippjuhist ; 3.3.8.Direktori töö sihtrühmad ja asutuse partnerid ; 3.3.9.Tippjuhtide nõuandjjad ; 3.3.10.Tippjuhi suhtumine poliitikasse ; 3.3.11.Tippjuhi edasine karjäär ; 3.3.12.Tippjuhi töö peaeesmärk ; 3.4.Päevapildistused, analüüs ja järeldused ; 3.5.Küsimustikud, analüüs ja järeldused ; 3.6.Kompetentside intervjuud ; 4.Võrdlus teiste uurimustega ; 4.1.Intervjuude võrdlus ; 4.2.Päevapildistuste võrldus ; 4.3.Kompetentside olulisuse võrdlus küsimustikes ; 5.Päästeasutuse tippjuhi kompetentsimudel ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractEsimeses peatükis kirjeldatakse kompetentside olemust ja rakendamist. Selgitatakse mõiste tähendust ja erinevaid võimalusi kompetentside väljaselgitamiseks ning rakendamiseks. Teises peatükis analüüsitakse päästeasutuse direktori rolli ja ülesandeid, eesmärgiga kaardistada nende igapäevased tööülesanded ja muu tööalane tegevus. Kolmas osa on autori poolt läbiviidud empiiriline uurimus, mille põhjal autor toob välja päästeasutuse direktori kompetentsimudeli. Neljandas osas on toodud võrdlus AS Fontes PMP poolt korraldatud Valitsusasutuste tippjuhtide uurimusega, et selgitada välja sarnasused ja erinevused nende valimite vahel. Viiendaks osaks on uurimuse tulemusena koostatud kompetentsimudel päästeasutuse tippjuhile.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.subjectuurimismeetodidet_EE
dc.subjectkompetentsuset_EE
dc.subjecttippjuhidet_EE
dc.titlePäästeasutuse tippjuhi kompetentsimudeli väljatöötamineet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record