Show simple item record

dc.contributor.authorSults, Raivo
dc.contributor.otherPõllumäe, Sander, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Justiitskolledž
dc.date.accessioned2017-10-25T10:34:55Z
dc.date.available2017-10-25T10:34:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1978
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Ülevaade ; 1.1.Vangla kodukord kehtivas õiguses ; 1.1.1.Õigusakti liigi määratlemine ; 1.1.2.Reguleerisala sõltuvus liigist ; 1.2.Vanglate kodukordade kirjeldus ; 1.2.1.Harku vangla kodukord ; 1.2.2.Murru vangla kodukord ; 1.2.3.Pärnu vangla kodukord ; 1.2.4.Tallinna vangla kodukord ; 1.2.5.Tartu vangla kodukord ; 1.2.6.Viljandi vangla kodukord ; 1.2.7.Ämari vangla kodukord ; 2.Uuring ; 2.1.Uuringu metodoloogia ; 2.2.Kodukordade analüüs ; 2.2.1.Vastuvõtmine vanglasse ; 2.2.2.Vanglasisene liikumine ; 2.2.3.Vanglasisene suhtlemine ; 2.2.4.Suitsetamine ; 2.2.5.Raamatukogu ; 2.2.6.Lubatud asjade valdamine ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on anda ülevaade vangla kodukordadest ja välja tuua õiguslikud ja praktilised probleemid seoses kodukordadega. Töö aktuaalsus väljendub selles, et töö kirjutamise ajal on Justiitsministeeriumis kavandamisel vanglate kodukorda puudutav seaduse muudatuse eelnõu. Lõputöö autorile teadaolevalt ei ole sellist uuringut Eesti vanglates veel läbi viidud. Autor on lõputöö raames püstitanud järgmise hüpoteesi: vanglate kodukorrad on erinevad ja sisaldavad vastuolusid kõrgemalseisva õigusega.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectvangidet_EE
dc.subjectdistsipliinet_EE
dc.subjectvangladet_EE
dc.subjectõigusedet_EE
dc.titleVangla kodukordet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record