Show simple item record

dc.contributor.authorMumma, Andres
dc.contributor.authorTammik, Andre
dc.date.accessioned2017-10-09T10:12:57Z
dc.date.available2017-10-09T10:12:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-9985-67-285-3 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1948
dc.descriptionEessõna; 1.Päästetöö juhtimise alused ; 2.Operatiivtegevuste juhtimise psühholoogia ; 3.Päästesündmuse riskidehindamise alused ; 4.Elupäästevõimekus ; 5.Otsuse elluviimine päästesündmusel ; 6.Taktikalised tegevused päästetöö juhtimisel ; 7.Standardtegevuste juhised ; Lisadet_EE
dc.description.abstractJuhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused (Üksvärav 2008). Päästetöö juht kannab üldist vastutust juhtimisel, püstitades selleks eesmärgid, planeerib strateegia ning rakendab taktikaid strateegia elluviimiseks (Fire and Rescue Manual, 2008). Praegu puudub Päästeametil ja Sisekaitseakadeemial päästetöö juhtimise aluste eestikeelne õppematerjal. Samuti on erialakirjandust eesti keelde tõlgitud vaid vähesel määral. See raamat on rakenduslik eestikeelne õppematerjal, mis on kasutatav nii õppeasutustes kui ka päästeteenistuses juhtimisteadmiste omandamisel. Raamatu koostamise lähteandmed on saadud Sisekaitseakadeemia lõputöödest ning teemakohastest võõrkeelsetest raamatutest, teadusartiklitest ja juhenditest. Raamatu peaeesmärk on „Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise juhendi” põhjalik lahtiseletamine. Teoses on kõrvutatud Eesti ja Suurbritannia päästeteenistuses kasutuses olevaid päästetöö juhtimise taktikalisi põhimõtteid. Lisaks on teadusartiklite põhjal käsitletud päästetöö eri juhtimistasandite juhtimispsühholoogiat ja riskide hindamist. Autorid loodavad, et see raamat aitab täita lünka päästetöö juhtimise aluste õpetamisel ning võimaldab teemat edasi arendada ja uurida.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpäästetöödet_EE
dc.subjectsündmusedet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.titlePäästetöö juhtimise taktikalised alused I ja II juhtimistasandileet_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record