Show simple item record

dc.contributor.authorTooming, Marju
dc.contributor.otherPajula, Evelin, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politseikolledž
dc.date.accessioned2017-09-26T09:48:20Z
dc.date.available2017-09-26T09:48:20Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1888
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Avalik koosolek ja avalik üritus. ; 1.1. Avaliku koosoleku õigus kui põhiseadusest tuleneva sõnavabaduse õiguse realiseerimine. ; 1.2. Avalik koosolek. ; 1.3. Avalik üritus. ; 2. Politsei tegevus avaliku koosoleku ja ürituse toimumisel. ; 2.1. Politsei haldustegevus avaliku koosoleku ja avaliku ürituse korraldamise etapis. ; 2.2. Politsei haldustegevus järelevalve teostamisel. ; 3. Väärtegu - avaliku koosoleku läbiviimise nõuete rikkumine. ; 3.1. Avaliku koosoleku läbiviimise nõuete rikkumine Tallinna linnas. ; 3.2. Näited praktikast. ; 3.3. Intervjuu analüüs. ; 4. Ettepanekud. ; 4.1. Õigusliku regulatsiooni osas. ; 4.2. Politsei tegevus. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractAntud teema raames viib töö autor läbi intervjuud Põhja Politseiprefektuuri politseiametnikega, kes oma igapäevases töös puutuvad tihedalt kokku avalike koosolekute ja avalike üritustega. Samuti on analüüsitud intervjueeritavate vastuseid ning tehtud järeldusi. Töö tulemusel saab ülevaate praegu kehtiva avaliku koosoleku seadusest ja Tallinna avaliku korra eeskirjas sisalduvate puuduste kohta. Tulenevalt sellest on töö autor välja toonud kitsaskohad ning vastuolud, et anda senisel töökogemusel põhinevaid ideid ja ettepanekuid, edaspidiseks arvestamiseks avalikku koosolekut ja üritust reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsõnavabaduset_EE
dc.subjectavalikkuset_EE
dc.subjectjärelevalveet_EE
dc.subjectkoosolekudet_EE
dc.subjectpolitseitööet_EE
dc.subjectüritusedet_EE
dc.titleAvalik koosolek-avalik üritus Tallinna linnaset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record