Show simple item record

dc.contributor.authorKõva, Tiina
dc.contributor.otherResetnikova, Aigi, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politseikolledž
dc.date.accessioned2017-09-25T12:22:47Z
dc.date.available2017-09-25T12:22:47Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1874
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Politseis töötavate naispolitseiametnike karjääri probleemid. ; 1.1. Kõrgematel ametikohtadel töötavad naispolitseiametnikud maailmas. ; 1.2. Kõrgematle ametikohtadel töötavad naispolitseiametnikud Eestis. ; 1.3. Naispolitseiametnike karjääri edendamist takistavad tegurid uuringu ainena. ; 2. Kõrgematel ametikohtadel töötavate naispolitseiametnike karjääri hinnangu uuring. ; 2.1. Uuringut puudutavad olulisemad varasemad uuringud. ; 2.2. Kõrgematel ametikohtadel töötavate naispolitseiametnike karjääri hinnangu uuring Eestis. ; 3. Tulemused. ; 3.1. Ankeetküsitluse tulemuste analüüs. ; 3.2. Arutelu. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö uurimuse objektiks on 2006. Aastal eesti politseis töötanud kõrgemad naispolitseiametniud. Uuringu aineks on põhjused, miks on naisjuhtide arv politseis madal ning selgitused, millised on naiste võimalused karjääritegemiseks politseis. Töö eesmärgiks on selgitada kõrgemal ametikohal töötavate naispolitseiametnike karjääripüüdlustel esile kerkivaid probleeme ja naispolitseiametnike võimalusi karjääri planeerimisel. Samuti anda lõputöö teoreetilises osas ülevaade uuringus käsitlemisele tulevate probleemide lähtealustest ning tutvustada varasemaid kõrgemate naispolitseiametnike hulgas läbiviidud uuringuid.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectjuhtimineet_EE
dc.subjectnaispolitseinikudet_EE
dc.subjectpolitseinikudet_EE
dc.subjecthinnangudet_EE
dc.subjectjuhidet_EE
dc.subjectkarjäär (teenistuskäik)et_EE
dc.titleAastatel 2005-2006 kõrgematel ametikohtadel töötavate naispolitseiametnike hinnang oma karjäärileet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record