Show simple item record

dc.contributor.authorHanimägi, Kirsika
dc.contributor.otherVoodla, Triin, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Justiitskolledž
dc.date.accessioned2017-08-15T08:13:07Z
dc.date.available2017-08-15T08:13:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1783
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Haldusmenetlus, haldusakt ; 1.1.Haldusmenetluse olemus ja printsiibid ; 1.1.1.Seadusliku aluse ehk reservatsiooni põhimõte ; 1.1.2.Proportsionaalsuse põhimõte ; 1.1.3.Kaalutlusõigus ehk diskretsiooniõigus ; 1.1.4.Vormivabadus ja eesmärgipärasus ; 1.1.5.Uurimispõhimõte ; 1.2.Haldusakti mõiste ja sisu ; 1.2.1.Haldusakti õiguspärasus ; 1.2.2.Haldusakti vorm ; 1.2.3.Haldusakti põhjendamine ; 2.Distsiplinaarkaristuse määramine kui haldusmenetlus vanglas ; 2.1.Noomitus ; 2.2.Kokkusaamiste keelamine ; 2.3.Töölt eemaldamine kuni 1 kuuks ; 2.4.Kartserisse paigutamine ; 2.5.Kehtivate distsiplinaarkaristuste otsene ja kaudne mõju ; 3.Uurimus ja analüüs ; 3.1.Uurimustöö eesmärk, ülesanded ja hüpotees ; 3.2.Uurimustöö meetod, valim ja korraldus ; 3.3.Uuringu tulemused ; 3.4.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputööd eesmärgiks on analüüsida, millist mõju avaldavad hetkel kehtivad distsiplinaarkaristused kinnipeetavale - kuidas hindavad kinnipeetavad distsiplinaarkaristuste mõju endile, kas nad mõistavad distsiplinaarkaristuste tagajärgi, kas distsiplinaarkaristused täidavad vangistuse eesmärki. Samuti selgitada välja, kas oleks veel mõjusaid distsiplinaarkaristuse liike. Andmete kogumiseks viidi kinnipeetavate isikute seas läbi ankeetküsitlus. Uuring viidi läbi 2008.a jaanuarikuus Tallinna Vangla nelja vangistussektsiooni kinnipeetavate seas. Töö tulemusena selgus, et vangistusseaduses sätestatud distsiplinaarkaristuste valik on väga piiratud, lisaks ei saa kõiki liike alati kasutada.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectTallinna Vanglaet_EE
dc.subjectdistsiplinaarkaristusedet_EE
dc.subjecthaldusaktidet_EE
dc.subjectvangidet_EE
dc.subjecthaldusmenetluset_EE
dc.subjectprintsiibidet_EE
dc.subjectvangladet_EE
dc.titleDistsiplinaarkaristuse mõju kinnipeetavale Tallinna Vangla näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record