Show simple item record

dc.contributor.authorPikk, Katriin
dc.contributor.otherSander, Toivo, juhendaja
dc.contributor.otherTeppan, Piret, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-08-07T08:06:14Z
dc.date.available2017-08-07T08:06:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1713
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Personali valiku olemus, protsess ja meetodid. ; 1.1. Personali valiku protsess, tööanalüüs ja ametikirjeldus. ; 1.2. Värbamisallikad ja vahendid. ; 1.3. Personali valiku meetodid. ; 2. Personalivalik Kagu Piirivalvepiirkonnas. ; 2.1. Kagu Piirivalvepiirkonna lühiiseloomustus. ; 2.2. Kagu Piirivalvepiirkonna personalivaliku protsessi kirjeldus. ; 2.3. Kagu Piirivalvepiirkonna personalivaliku protsessi analüüs. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on selgitada välja kuidas ja milliseid meetodeid kasutades teostatakse personali valikut Eesti keskmise suurusega riigiasutuses. Töö kirjutamisel on autor lähtunud personalivaliku protsessi ja meetodite teoreetilisest käsitlusest ja uurinud kuidas toimub personalivalik Kagu Piirivalvepiirkonnas. Antud uurimus on Kagu Piirivalvepiirkonna personalivaliku kohta esimene ning see koosneb kahest põhimõttelisest peatükist: esimene osa kirjeldab personalivaliku olemust, tööanalüüsi ja ametikirjeldust, värbamisallikaid ja vahendeid. Vaadeldakse personalivaliku põhimeetodeid, milleks on kandideerimisdokumendid, testid ja intervjuud. Uurimistöö teises osas selgitatakse välja kuidas toimub personali valik siseministeeriumi valitsemisalas olevas Kagu Piirivalvepiirkonnas ning milliseid meetodeid sealjuures kasutatakse. Autor kasutas meetodite väljaselgitamiseks intervjuud. Käesoleva uurimistöö eesmärk sai täidetud. Uuringu tulemusena selgus, et Kagu Piirivalvepiirkonnas toimub personali valik tõhusalt, organisatsiooni poolt väljatöötatud ja läbiproovitud meetodeid kasutades. Probleemina võib ära märkida erinevate värbamisvahendite ebapiisavat kasutamist ja organisatsioonisiseste tööjõuressursside mitteefektiivset kasutamist. Ettepanekuks probleemi lahendusel on see, et asutusel tuleb kasutusele võtta peale ajalehe ka teisi massimeedia vahendeid. Kasutada allüksuste töötajate tihedamat ja läbimõeldud rotatsiooni piirkonna siseselt. Antud lõputööd saab tulevikus kasutada Kagu Piirivalvepiirkonnas kasutatava personalipoliitika uurimisel.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectKagu piirivalvepiirkondet_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.subjectpiirivalvuridet_EE
dc.subjectpersonalivaliket_EE
dc.subjectvärbamineet_EE
dc.titlePersonalivaliku protsess ja meetodid Kagu Piirivalvepiirkonna näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record