Show simple item record

dc.contributor.authorKautlenbach, Gert
dc.contributor.otherPukk, Rait, juhendaja
dc.contributor.otherMäeots, Mariann, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2017-06-20T06:28:44Z
dc.date.available2017-06-20T06:28:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1452
dc.descriptionSisukord: Sissejuhatus ; 1. Gaasiohutus ja elanike teadmised sellest ; 1.1. Elanike teadlikkus eluruumide turvalisusest ; 1.2. Elamutes kasutatavatest gaasiseadmetest tulenevad ohud ; 1.3. Ohutusnõuded gaasiseadmete kasutamisel ; 1.4. Tegutsemine gaasiohu korral ; 2. Gaasiohutuse uuring ; 2.1. Uuringu metoodika ; 2.2. Gaasiohutuse uuringu tulemused ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö uudsus seisneb selles, et varem pole uuritud gaasiga varustatud hoonete elanike teadmisi gaasiohutuse valdkonnas, samuti pole uuritud nende oskusi käituda gaasiavarii olukorras. Töö probleem seisneb selles, et ei ole teada, millised on elanike gaasiohutusased teadmised ja kuidas on võimalik neid teadmisi tõsta. Probleemi lahendamine on vajalik, sest gaasiõnnetuste tagajärjel võivad inimesed hukkuda või vigastada saada. Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade inimeste gaasiohutusalastest teadmistest ja gaasiohutusalasest käitumisest ning pakkuda välja võimalusi nende parendamiseks. Lõputöö tulemused näitavad, et kõige suuremaks probleemiks gaasiohutuse alal võib pidada seda, et gaasiseadmeid ei hooldata õigeaegselt. Sealjuures suurendab ohtu asjaolu, et paljud gaasiseadmed on vanad. Suur osa elanikest ei tea, millise intervalliga peab gaasiseadmeid hooldama ning isegi juhtudel kui seda teatakse, siis ikkagi sageli ei hooldata gaasiseadmeid õigeaegselt. Mõnevõrra väiksemaks probleemiks on ruumide, kus asuvad gaasiseadmed ümberehitused. Suurem osa uuringus osalenuid teab, kuidas käituda gaasiohu korral, kuid kindlasti on elanike teadmistes arenguruumi. Arvestav osa elanikest ei tea, et gaasiohu korral on vajalik aknad avada mitte sulgeda. Samuti ei tea paljud küsitlusele vastanud, et töötavad elektriseadmed tuleb gaasiohu korral jätta tööle, sest seadme väljalülitamine võib põhjustada plahvatuse.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectgaasidet_EE
dc.subjectgaasiseadmedet_EE
dc.subjectohutuset_EE
dc.titleElanike teadlikkus gaasiohutuse valdkonnas Annelinna näitelet_EE
dc.title.alternativePublic awarnesss of gas safety on the example of Annelinn inhabitantset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record