Show simple item record

dc.contributor.authorPaukson, Heidi
dc.contributor.otherKratovitš, Mairit, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-26T08:13:25Z
dc.date.available2017-05-26T08:13:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1359
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Uue töötaja liitmine organisatsiooniga ; 1.1.Organisatsiooniline kohandumine ; 1.2.Sisseelamisprogrammi meetodid ; 1.4.Juhendamise ja tugiisiku roll sisseelamisel ; 1.5.Juhi roll uue töötaja sisseelamisel ; 1.6.Tagasiside andmine ; 1.7.Katseaeg ; 2.Empiiriline uuring ; 2.1.Tallinna Vangla tutvustus ; 2.2.Tallinna Vangla uue töötaja sisseelamisprogramm ; 2.3.Uuringu protsess ja metodoloogia ; 2.4.Valimi kirjeldus ; 2.5.Uuringu tulemused ; 2.5.1.Uute töötajate hinnangud kehtivale sisseelamisprogrammile ; 2.5.2.Osakonnajuhatajate hinnangud kehtivale sisseelamisprogrammile ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; 3.2.Uuringu analüüs ja järeldused ; 3.3.Ettepanekud sisseelamisprogrammi parandamiseks ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö koosneb kolmest osast. Esimene ehk teoreetiline osa kajastab uute töötajate kohandumist organisatsiooni, sisseelamisprogrammi olemust ja meetodeid, tugiisiku ja juhi rolli sisseelamisel, tagasiside andmist ja katseaja olemust. Teine ehk empiiriline osa sisaldab Tallinna Vangla ja asutuse sisseelamisprogrammi tutvustust, uuringu protsessi ning valimi kirjeldust ja uurimistulemuste analüüsi. Kolmas ehk järelduste ja ettepanekute osa koosneb uuringu tulmuste analüüsisit ning sisseelamisprogrammi parandamisettepanekutest. Uurimismeetodina kasutas autor kahte erinevat ankeetküsitlust, millest üks viidi läbi Tallinna Vangla uute töötajate ja teine osakonnajuhatajate seas, kes on kõige rohkem sisseelamisprogrammiga otseselt seotud. Lõputöös püstitatud hüpotees, Tallinna Vangla „Uue töötaja sisseelamisprogrammi“ ei ole täies mahus ellu viidud ning see on põhjustanud uute töötajate kohanemisraskusi, leidis kinnitust.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectTallinna vanglaet_EE
dc.subjectvanglaametnikudet_EE
dc.subjectvangladet_EE
dc.subjectjuhendamineet_EE
dc.subjectkatseaeget_EE
dc.subjectkohanemineet_EE
dc.subjectkohanemisvõimeet_EE
dc.subjecttugiisikudet_EE
dc.titleUue töötaja sisseelamisprogrammi rakendamine Tallinna Vangla näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record