Show simple item record

dc.contributor.authorAndressoo, Mari
dc.contributor.otherKratovitš, Mairit, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-10T08:12:19Z
dc.date.available2017-05-10T08:12:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1330
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Koolitusvajadus ; 1.1.Koolitustegevus organisatsioonis ; 1.2.Koolitusvajaduse väljaselgitamine ja selle protsessid ; 2.Empiiriline uuring ; 2.1.Rapla Vallavalitsus ja selle senine koolitustegevus ; 2.2.Uuringu eesmärk ja protsess ; 2.3.uurimistulemuste kokkuvõte ; 3.Järeldused ja autoripoolsed ettepanekud ; 3.1.uurimistulemuste analüüs ; 3.2.Autoripoolsed ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö tulemusena valmib analüüs Rapla vallavalitsuse koolitustegevusest ja selle peamistest probleemist. Lõputöö annab panuse vallavalitsuse töötajate koolitusvajaduse hindamise analüüsimiseks ja seeläbi terve koolitustegevuse/koolitussüsteemi arendamiseks. Lõputöö hüpotees sõnastatakse järgnevalt:“Kuna organisatsioonis ei ole koolitustegevus piisavalt planeeritud ja koolitusvajaduse uuringut läbiviidud, siis on koolitustegevus eesmärgistamata ja süsteemitu.“ Hüpoteesi tõestamiseks kasutati uurimismeetodina ankeetküsitlust. Analüüsi tulemusena tehti järgmisi ettepanekuid: 1) Koolitusvajaduse (läbi sobivaima meetodi) välja selgitamine ja sellest lähtumine järgmise tööperioodi koolitustegevuses; 2) Ametnike motivatsiooni suurendamine koolitustel osalemiseks; koolituste hinnangulehtede kasutusele võtmine, koolituste tulemuslikkuse hindamiseks; 3) Koostöö tugevdamine personalijuhi/koolitusjuhi ja ametnike vahel; 4) Tööülesannete jaotamine nii, et kõigil ametnikel oleks võimalik koolitustel osaleda; 5) Koolituseeskirja väljatöötamine ja kasutusele võtt.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkoolituset_EE
dc.subjectorganisatsiooniarenduset_EE
dc.subjectpersonalikoolituset_EE
dc.subjecthinnangudet_EE
dc.subjectjuhtimiskoolituset_EE
dc.subjectkohalikud omavalitsusedet_EE
dc.subjectorganisatsioonidet_EE
dc.subjectuurimismeetodidet_EE
dc.titleKoolitusvajaduse ja koolituse planeerimise analüüs Rapla Vallavalitsuse näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record