Show simple item record

dc.contributor.authorVolmer, Anu
dc.contributor.otherLaansoo, Stella, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-03-09T07:28:34Z
dc.date.available2017-03-09T07:28:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1208
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Ülevaade teoreetilistest põhiseisukohtadest ; 1.1.Stress ; 1.2.Tööstress ja selle tekkepõhjused ; 1.3.Tööstressi mõju ; 1.3.1.Tööstressi mõju inimese tervisele ; 1.3.2.Tööstressi mõju organisatsioonile ja ühiskonnale ; 1.4.Tööstressist põhjustatud läbipõlemine ; 1.5.Toimetulek tööstressiga ; 1.5.1.Individuaalne toimetulek tööstressiga ; 1.5.2.Toimetulek tööstressiga organisatsiooni tasemel ; 2.Empiiriline uurimus ; 2.1.Organisatsiooni üldiseloomustus ; 2.2.Uuringu meetod ja protsess ; 2.2.1.Meetod ; 2.2.2.Valim ; 2.3.Tulemused ; 2.3.1.Praegune tervislik seisund ; 2.3.2.Tundmused töö suhtes ; 2.3.3.Pingete allikad töös ; 2.3.4.Kogemused stressiga toimetulekul ; 3.Arutelu ; 3.1.Arutelu ; 3.2.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks on uurida milliseid vaimseid ning füüsilisi vaevusi esineb kohtuistungi sekretäride hulgas, millised töökeskkonna tegurid ja pingete allikad on olulisteks stressoriteks ning milliseid stressiga toimetuleku võtteid kasutatakse, et seejärel saadud tulemuste põhjal pakkuda välja võimalikke lahendusi stressorite vähendamiseks ning nendega toimetulekuks. Lõputöö alguses püstitab autor kaks hüpoteesi: 1) Kohtuistungi sekretäride üheks olulisemaks stressoriks on suur töökoormus ja 2) lühike etteteatamisaeg tööülesannete täitmiseks. Hüpoteeside tõestamiseks viidi 2010. aasta jaanuaris Harju Maakohtu kohtuistungi sekretäride seas läbi ankeetküsitlus. Mõlemad hüpoteesid leidsid kinnitust. Töö lõpus teeb autor Harju Maakohtule ettepanekuid tööstressi ennetamiseks ja sellega toimetulekuks organisatsioonis. Käesolev uurimus on esmakordne tööstressi käsitlev uuring kohtuistungi sekretäride seas.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectläbipõlemine (psühh.)et_EE
dc.subjecttööstresset_EE
dc.titleTööstress ja toimetulekumehhanismid. Uurimus Harju Maakohtu kohtuistungi sekretäride näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record