Now showing items 1-1 of 1

    • Piirikontrolli kompensatsioonimeetmete rakendamine Eesti sisepiiril 

      Armenson, Klaus (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputöö teema valikut mõjutas asjaolu, et liitunud Schengeni ühtse viisaruumiga peab Eesti piirivalve tagama nii Eesti Vabariigi kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide siseturvalisuse. Sellest tulenevalt peab lisaks ...