Now showing items 1-2 of 2

  • Personalivaliku protsess ja meetodid Kagu Piirivalvepiirkonna näitel 

   Pikk, Katriin (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja kuidas ja milliseid meetodeid kasutades teostatakse personali valikut Eesti keskmise suurusega riigiasutuses. Töö kirjutamisel on autor lähtunud personalivaliku protsessi ja meetodite ...
  • Piirivalve isikkoosseisu värbamise strateegia tõhustamine 

   Kukk, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö uurimisobjekt on personali värbamise protseduurid piirivalves. Töös on kasutatud andmekogumismeetodina küsitlust, saamaks teada tegelikku olukorda. Lõputöö märksõnadeks on: isikkoosseisu värbamise protsess, ...