Now showing items 1-4 of 4

  • Isikute kinnipidamine massilise korratuse käigus 

   Muld, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada kiirreageerijate taktikalised võimalused massirahutusel süüteo sooritanud isiku kinnipidamiseks ja tema süüteo tõendamiseks. Suurimaks probleemiks on see, et isikute kinnipidamine ...
  • Märulipolitsei varustus ja riietumine 

   Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Kujundada Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidel teadmised Eesti politsei märulipolitseist ja anda ülevaade massiliste korratuste ajal kasutatavast varustusest.
  • Politsei võimekus massirahutustele reageerimisel 

   Ormisson, Sten (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töös uuritakse erinevate Eesti politseiüksuste võimalusi ja taset võrreldes teiste riikide sarnaste politseiüksustega ning antakse ülevaade senistest masside juhtimise kogemustest. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada, ...
  • Politseitaktika ja erivahendite ning teenistusrelvade kasutamine massiliste korratuste käigus 

   Männik, Märt (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimistöö eesmärgiks on juhtida tähelepanu puudustele õigusaktides, mis reguleerivad politsei käsutuses olevaid tulirelvi ja erivahendeid ning nende kasutamise õiguspärasust massirahutuste ajal ning töötada välja ...