Now showing items 1-2 of 2

  • Sisekontrolli parendamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel 

   Põldma, Maidu (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Politsei- ja Piirivalveameti organisatsiooni liikmete arvamused mittesobiva käitumise põhjustest ja sellekohase informatsiooni edastamisest ning esitada ettepanekud Politsei- ja ...
  • Teenistusalase informatsiooni levik Põhja Prefektuuri kordonite näitel 

   Rookäär, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida Põhja Prefektuuri kordonite näitel ametnike teenistusalase informatsiooni vajadusi, ametnike poolt kasutatavaid informatsiooni kanaleid ning rahulolu teenistusalase informatsiooni ...