Now showing items 1-1 of 1

    • Piiriüleste töötajate maksustamine Euroopa Liidus 

      Maasik, Sirli (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Teema on aktuaalne, sest füüsiliste isikute otsene maksustamine ei ole direktiividega reguleeritud ja on riikide vahelise kokkuleppe tulem, on selles valdkonnas mitmeid nõrkkohti. Probleemiks on olukord, kus teises riigis ...