Now showing items 1-2 of 2

  • Sigade Aafrika katku tekitatud kahju Eesti seakasvatajatele 

   Kuusik, Liset (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada sigade Aafrika katku tekitatud kahju Eesti seakasvatajatele. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlusest ja tulu-kulu printsiibist ning sigade Aafrika katku olemusest, analüüsitakse ...
  • Sigade Aafrika katku toetuste kajastamine majandusaasta aruannetes 

   Jalas, Kris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, sest valitsus jagab iga aasta toetusi, mida teostatakse ettevõtjale teatud ressursside ülekandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtja äritegevus vastama kindlaks määratud kriteeriumitele. Sageli ...