Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipeetavate sektsioneerimine Viru vangla näitel 

      Zotov, Igor (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö eesmärgiks on tutvustada kinnipeetavate sektsioneerimist Viru Vangla näitel ja selle korraldamist Eesti vanglasüsteemis. Lõputöö lugejate sihtgrupiks on eeskätt kõik vanglaametnikud ning ka tulevased vanglateenistujad, ...