Now showing items 1-1 of 1

    • Suruõhuvahusüsteemi eelised A-klassi tulekahjude kustutamisel 

      Zabellevitš, Juri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Töö eesmärk on tõestada, toetudes Saaremaa Päästeteenistuse 8 aastasele kogemusele ning Ameerika tuletõrjeametite ja inseneride teoreetilistele seisukohtadele, refereeringutele ning praktilistele kogemustele, et ...