Now showing items 1-5 of 5

  • Corruption as the hybrid threat in a changing security environment 

   Saar, Jüri (Estonian Academy of Security Sciences, 2023)
   The purpose of this article is to analyse how the significance of corruption has evolved within today’s rapidly developing security environment, as corruption has increasingly transformed from a traditional type of crime ...
  • Pandimajateenuse osutamine Eestis. Hetkeolukord, probleemid ja lahendused 

   Saar, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   2023. aasta alguses puudus tõsikindel teadmine selle kohta, kas pandimajadega seonduvad probleemid on olulised võitluses rahapesu ja muude kuritegudega, kas need on muutunud võrreldes 2016. aasta olukorraga tõsisemaks, ...
  • The Impact of Russia's Alternative Future Developments on Estonian Security 

   Saar, Jüri; Sinisalu, Arnold; Loik, Ramon; Koort, Erkki; Tammel, Kaide; Savimaa, Raul (Estonian Academy of Security Sciences, 2024)
   The position of the Russian Federation has changed as a result of the war of aggression against Ukraine, which started on February 24, 2022. Not all threats and opportunities have yet been realized, but they undoubtedly ...
  • Venemaa ususõjast ja militaarriiklusest 

   Saar, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Artiklis kontrollitakse hüpoteesi, mille järgi Venemaa sõjapidamist legiti meerivad ideed kattuvad osaliselt ususõja ideedega. Teiseks hinnatakse, mil määral leiab niisugune seos praktilist kinnitust praeguses (2022) ...
  • Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule 

   Saar, Jüri; Sinisalu, Arnold; Loik, Ramon; Koort, Erkki; Tammel, Kaide; Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Venemaa Föderatsiooni positsioon on tulenevalt 24. veebruaril 2022 alustatud Ukraina-vastasest agressioonisõjast muutunud. Kõik ohud ja võimalused ei ole veel realiseerunud, kuid kahtlemata mõjutavad need üleilmset ...