Now showing items 1-1 of 1

    • Töötervishoiu ja tööohutuse kulude maksustamine 

      Saar, Dea (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö teema on aktuaalne, sest 2014. aastal on Sotsiaalministeerium korraldatava töövõimereformiga rõhku pannud osalise töövõimetusega inimeste tööturule naasmisele. Selleks kavandatakse töövõimereform, motiveeritakse ...