Now showing items 1-3 of 3

  • Libavabaühenduste negatiivsed mõjud Eesti Vabariigi julgeolekule 

   Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada rakenduslikud ettepanekud libavabaühenduste negatiivsete mõjude leevendamiseks Eestis. Selleks oli püstitatud neli uurimisülesannet: Analüüsida venemeelsete organisatsioonide toimimist ...
  • Tegevusjuhise väljatöötamine elamute katuste tulekahjude korral 

   Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Antud lõputöö eesmärk on sõnastada tehniliste tegevuste jada, mille abil saab päästetööde juht kiirendada katusel toimuva tulekahju kustutamist ning tänu sellele vähendada materiaalse kahju ulatust.
  • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

   Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...