Show simple item record

dc.contributor.authorKlemmer, Kaido
dc.contributor.otherSoodla, Heiki, juhendaja
dc.contributor.otherMumma, Andres, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-12-22T08:45:19Z
dc.date.available2016-12-22T08:45:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/902
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Suitsusukeldumine päästetöödel ; 1.1.Mõisted ; 1.2.Õiguslik alus ; 1.3.Suitsusukeldumine ja otsing Eestis ; 1.4.Suitsusukeldumine otsingunööriga välismaa näitel ; 1.4.1.Ameerika ; 1.4.2.Inglismaa ; 1.4.3.Jaapan ; 2.Probleemiasetus ja meetodid ; 2.1.Teoreetiline lähtekoht ; 2.2.Meetodid ; 2.2.1.Katse ; 2.2.2.Intervjuu ; 3.Järeldused ; 3.1.Tulemused ja järeldus ; 3.1.1.Katse tulemused ; 3.1.2.Intervjuu tulemused ; 3.2.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractUurimistöö eesmärk oli selgitada, kas suitsusukeldumisel sisetulekahju korral on Eestis otstarbekas teatud tingimuste esinemisel voolikuliini asemel kasutada orientiirina päästenööri (edaspidi otsingunöör). Eesmärgini jõudmiseks uuris autor otsingunööri kasutamise praktikat Ameerika, Inglismaa ja Jaapani näitel. Uurimismeetoditeks olid katse ja intervjuud, mille tulemused osutavad vajadusele otsingunöör Eestis kasutusele võtta. Analüüsides katse ja intervjuude tulemusi, selgus, et need toetavad autori poolt tõstatatud hüpoteesi- otsingutööd otsingunööri abil on kiiremad (aeg sisenemisest väljumiseni) ja efektiivsemad (kannatanu leidmisele kulunud aeg). Suitsusukeldumise turvalisuse tasemes võrreldes voolikuliini kasutamisega ei kaotata, kuna otsing sooritatakse kiiremini ja kaasas on esmakustutusvahend. Lõputööd saab rakendada Sisekaitseakadeemia Päästekolledž ja Päästekolledži Päästekool, tegemaks päästjatele väljaõpet ning töötamaks välja uut metoodikat. Lõpptulemusena saavad päästjad kasutada uut meetodit suitsusukeldumiskeskkonnas reaalses situatsioonis.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsuitsusukeldumineet_EE
dc.subjecttermokaameradet_EE
dc.titlePäästenööri kasutamine täiendava meetmena suitsusukeldumiselet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record