Show simple item record

dc.contributor.authorPajumaa, Tanel
dc.contributor.otherPunko, Irina, juhendaja
dc.contributor.otherJõesaar, Riina, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2016-12-19T08:22:13Z
dc.date.available2016-12-19T08:22:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/878
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Selgitus sõnadele andmed ja avaldamine ning andmete avaldamist reguleerivad õigusaktid. ; 1.1. Sõnade andmed ja avaldamine selgitus. ; 1.2. Andmete avaldamist reguleerivad õigusaktid. ; 2. Väärteomenetluse andmete avaldamine menetlusosalistele- ja menetlusvälistele isikutele ning kolmandatele isikutele. ; 2.1. Andmete avaldamine menetlusosalisele isikule. ; 2.2. Andmete avaldamine menetlusvälistele isikutele ja kolmandatele isikutele. ; 3. Uurimus väärteomenetluse avaldamise praktikast. ; 3.1. Uurimuse eesmärk ja püstitatud ülesanded. ; 3.2. Uurimuse valim. ; 3.3. Uurimuse metoodika. ; 3.4. Uurimuse tulemused ja analüüs. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on väärteoasjade kohtuvälistele menetlejatele koondada kokku valdkonda puudutav põhiteave, millistel alustel väärteoasjas kogutud andmeid avaldada või nende avaldamisest keelduda ning milline on käesoleval hetkel selle praktika. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks analüüsis töö autor valdkonda reguleerivaid õigusakte ja kasutas uurimuse teostamiseks kvalitatiivset uurimismeetodit – analüüsis ankeetküsitluste vastustest saadud arvandmeid ja antud hinnanguid. Lõputöös läbiviidud analüüside tulemusel selgus, et käesoleval hetkel on valdkonnale pööratud organisatsioonis põhjendamatult vähe tähelepanu. Samuti andis läbiviidud küsitlus kaudselt kinnitust sellele, et praktikas toimuv andmete avaldamisega seonduv ei ole alati kooskõlas kehtiva seadusega.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectandmedet_EE
dc.subjectavalikustamineet_EE
dc.subjectväärteomenetluset_EE
dc.titleAndmete avaldamine väärteomenetluseset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record