Now showing items 1-1 of 1

    • Tuukritööde teenus ja vajalikkus Eestis 

      Kaust, Kaido (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Töö eesmärgiks on tõestada või lükata ümber töös püstitatud hüpotees: Kas Päästeametil tasuks uuesti koolitada välja tuukritööde oskustega päästetöötajad? Esimene peatükk käsitleb tuukriteenuse teket, terviseriske ja ...