Now showing items 1-2 of 2

  • Kõrgkordse vahtkustutuse kasutusele võtmine Eesti päästeteenistuses 

   Käit, Mart (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärkideks on: peamiste, valdkonda puudutavate juhendite ja informatsiooni koondamine lõputöösse nii, et seda saaks edaspidi kasutada abimaterjalina kõrgkordse vahtkustutuse teostamisel; päästetööde juhile ...
  • Vahtkustutuse õppematerjali analüüs 

   Kontus, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks oli võrrelda päästja ja päästespetsialisti kalenderplaane. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida päästja ja päästespetsialistidele vahtkustutuse koolitusmaterjale. Analüüsi ja võrdluse tulemusena ...