Now showing items 1-1 of 1

    • Vähendatud süütamisvõimega sigarettide mõju tulekahjudele 

      Kreintzberg, Reena (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada vähendatud süütamisvõimega sigarettide tuleohutuse ja tõhususe hetkeseis ning teha vajadusel ettepanekuid standardi täiendamiseks ja sigarettide tuleohutusnõuete arendamiseks. Eesmärgi ...