Now showing items 1-4 of 4

  • Kalurite teadlikkus veeohutusest 

   Rannamägi, Björn (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli kaardistada kalurite veeohutusalane teadlikkus ja saadud tulemuste põhjal saab kavandada ennetusmeetmeid isikute teadlikkuse tõstmiseks. Eesmärgi täitmiseks viis töö autor kalameeste seas läbi uuringu, ...
  • Päästeameti teenistujate veeohutusalane täiendkoolitamine ennetustööks 

   Ojamägi, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada eeltingimused veeohutusalaseks koolituseks Päästeameti teenistujatele, mille abil parandada veeohutusalaseid teadmisi ning seeläbi aidata kaasa veeõnnetuste ennetamisele ja ennetussõnumite ...
  • Sihtrühma vastuvõtlikkus Päästeameti veeohutus sõnumitele, tähelepanu säilitamise ja tõstmise vahendid 

   Siilbek, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli anda Päästeametile tagasisidet tehtud veeohutuse kampaaniate kohta ja pakkuda uusi suunitlusi, millele saaks toetuda uute kampaaniate kavandamisel. Eesmärgi täitmiseks analüüsis autor veeõnnetuse ...
  • Uppumissurmade põhjused ja võimalikud ennetusmeetmed 

   Varik, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Uppumissurmade arv on Eestis olnud läbi aastate ebastabiilne, kuid enne 2010. aastat Eestis ühtegi riigiasutust, kes oleks otseselt tegelenud uppumissurmade vähendamiseks tehtava ennetustööga. 2010. aastal oli Eestis 97 ...