Now showing items 1-1 of 1

    • Metalluste avamise metoodika päästetöödel 

      Hiiesalu, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö eesmärk on selgitada välja kõige efektiivsem meetod metalluste avamiseks päästetöödel. Selleks, et saavutada uurimistöös püstitatud eesmärki, on autor analüüsinud PEPK’s kasutusel olevaid töövahendeid, mida ...