Now showing items 1-1 of 1

    • Päästeinfosüsteemi tervikuna arendamise vajadused ja võimalused 

      Veenpere, Henrik (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Lõputöös tuvastatakse Päästeinfosüsteemi arendusvajadusi Päästeameti põhivaldkondade strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt. Vajaduste tuvastamise aluseks on mõjude kaardistamise (impact mapping) meetod, mis seob eesmärgid ...