Now showing items 1-1 of 1

    • Kütusetanklate õnnetusvõimaluste põhitüübid ja ohualad 

      Juhanson, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Lõputöö eesmärk on anda ülevaade levinud kütusetankla tüüpide õnnetusvõimaluste põhitüüpidest ja sellest tulenevalt soovitada igale tankla tüübile standardset ohuala suurust. Eesmärgi saavutamiseks kasutati uurimismeetodina ...