Now showing items 1-1 of 1

    • Evakuatsioon Imastu Koolkodus 

      Aosaar, Siim (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Eestist ja mujalt maailmast on mitmeid näiteid, et hoolekande asutustes toimunud tulekahjud on olnud väga traagiliste tagajärgedega. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada evakuatsiooni teostamise valmisolek ...