Now showing items 1-1 of 1

    • Tuletõrjealased põhiterminid eesti, inglise, vene ja soome keeles 

      Paits, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2003)
      Teema valiku põhjuseks oli vajadus koostada mitmekeelne erialane seletav sõnastik. Töö eesmärgiks on hõlbustada erialaste terminite õppimist ja arusaamist erirahvustest töötajatel, kes töötavad Eesti päästeteenistustes; ...