Now showing items 1-1 of 1

    • Elupäästeahela kiirendamise võimalused slingi kasutamise näitel 

      Mikk, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja, millistel situatsioonidel slingi kasutamine suitsusukeldumisel lühendab elupäästeahelat. Töös kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit ning andmete kogumiseks viis autor läbi ...