Now showing items 1-1 of 1

    • Riskijuhtimise protsess Päästeametis asutuse juhtimistegevusena 

      Kais, Tauno (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on selgitada välja Päästeameti olemasoleva riskijuhtimise protsessi kitsaskohad ja parendamise võimalused, millele tuginedes töötada välja rakendusettepanekud ning koostada vastav riskijuhtimise ...