Now showing items 1-1 of 1

    • Päästeamet kui elanikkonnakaitset koordineeriv juhtivasutus 

      Jakimainen, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Vabariigi Valitsuse 2015-2019 tegevusprogrammis on ette nähtud elanikkonnakaitse rakkerühma algatamine, millega soovitakse tagada kodanike informeeritus riigikaitsest ja nende rollist selles ning rõhutatakse kodanikukaitse ...