Now showing items 1-2 of 2

  • Redel- ja tõstukautode taktika 

   Laanemaa, Rivo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesoleva lõputöö neljakümnel leheküljel antakse ülevaade tõstukmehhanismide kasutamise võimalustest päästetöödel, tuues välja redel- ja tõstukautode erinevused, eelised ning puudused. Tutvustatud on tõstukmehhanismide ...
  • Redelauto Eesti päästeteenistuses 

   Mikk, Kirsti (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on selgitada redelautode arv eesti päästeteenistustes ning anda ülevaade tänapäeva redelautode tehnilistest näitajatest. Töö reaalselt kasutatav eesti päästeala arengukava ühe peatüki koostamisel - tehnika ...