Now showing items 1-1 of 1

    • Rahvusvahelise abi taotlemine hädaolukordades 

      Mjazin, Ivan (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Lõputöö põhiprobleemiks on otsuse vastuvõtmine abipalve esitamiseks hädaolukorra puhul. Antud teema analüüsimata jätmine võib viia õigeaegse ja adekvaatse välisabi hilinemiseni või mitte jõudmiseni hädaolukorras. See ...