Now showing items 1-1 of 1

    • Tööga rahulolu kujundavate tegurite analüüs päästekomandode näitel 

      Kruusamägi, Erko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärgiks on päästeteenistujate tööga rahuolu kaardistamine ja analüüsi tulemustest lähtuvalt selgitada välja võimalikud parandust vajavad valdkonnad. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks viis autor läbi ankeetküsitluse. ...