Now showing items 1-1 of 1

    • Hüdroelektrijaamade paisude ohuhinnang 

      Kohv, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada hüdroelektrijaamade juures olevate paisude üleujutusohud, nende põhjused, üleujutusohu ennetamise ja likvideerimise võimalused.