Now showing items 1-1 of 1

    • Kumulatiivefekt lõhkekehade hävitamisel 

      Juhanson, Jakob (Sisekaitseakadeemia, 2003)
      Alates 1992.aasta maikuust peavad Päästeameti demineerijad arvestust kõigi demineerimisalaste väljakutsete ja teostatud tööde kohta. Kui vaadelda kuni käesoleva ajani kogutud statistilisi andmeid, võime tõdeda, et peale ...