Now showing items 1-1 of 1

    • Lõhkekehade hävituskohad 

      Allikas, Andre (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Käesoleva töö eesmärgiks on: 1. loetleda kõik, Eestis maavanemate poolt eraldatud, plahvatusohtlike esemete hävituskohad ning tuua välja, millised neist on aktiivses kasutuses, 2. koostada aktiivses kasutuses olevatele ...