Now showing items 1-1 of 1

    • Mentorsüsteemi vajadus ja võimalused päästemeeskonna juhile 

      Väginen, Aleksandra (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on selgitada välja mentorsüsteemi kasutamise vajadus ja võimalused PMJde juhtimiskompetentside arendamisel ning teha ettepanekuid selle rakendamiseks. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ...