Now showing items 1-1 of 1

    • Õppevahendite vajadus päästeala noorteringides 

      Peerna, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada päästeala noorteringide vajadus õppematerjali loomiseks ja esitada ettepanekud päästeala noortetöö võimaluste suurendamiseks. Lõputöö eesmärgist tulenevalt on püstitatud järgmised ...