Now showing items 1-5 of 5

  • Lumekettide kasutamine päästeautodel 

   Tikko, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang lumekettidele kui kõige odavamale ja tõhusamale vahendile päästeautode läbivuse parandamiseks lumes sõitmisel.. Päästeautodel on aastaringselt kasutusel sama mustriga rehvid, mille läbivus ...
  • Mentorsüsteemi vajadus ja võimalused päästemeeskonna juhile 

   Väginen, Aleksandra (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja mentorsüsteemi kasutamise vajadus ja võimalused PMJde juhtimiskompetentside arendamisel ning teha ettepanekuid selle rakendamiseks. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ...
  • Nööripäästeteenust osutavate komandode paiknemise kriteeriumid 

   Laaniste, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada päästeteenuse võimekus nööripäästeteenuse osutamisel, määratleda komandod, kes antud teenust osutavad nelja päästekeskuse haldusalas, ning määratleda kriteeriumid nööripäästeteenust ...
  • Õppevahendite vajadus päästeala noorteringides 

   Peerna, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada päästeala noorteringide vajadus õppematerjali loomiseks ja esitada ettepanekud päästeala noortetöö võimaluste suurendamiseks. Lõputöö eesmärgist tulenevalt on püstitatud järgmised ...
  • Põhiautode väljasõidu ning kohalesõidu protsessi analüüs Tallinnas 

   Kreek, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida põhiautode väljasõidu ning kohalesõidu protsessi nende ajaliste väärtuste prognoosimiseks ning probleemide kaardistamiseks. Töös kasutatakse kombineeritud uurimismeetodit – kvalitatiivne ...