Now showing items 1-4 of 4

  • Hüdroelektrijaamade paisude ohuhinnang 

   Kohv, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada hüdroelektrijaamade juures olevate paisude üleujutusohud, nende põhjused, üleujutusohu ennetamise ja likvideerimise võimalused.
  • Kustutustöödega seonduvad ohud päikesepaneelidega hoonetes 

   Soosaar, Karel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö teema on aktuaalne, sest Eestis ei ole Päästeametil vastavat väljaõpet, kuidas toimida päikesepaneelidega varustatud hoonete kustutamisel ning puudub vastav ohutusjuhend ja praktika. Lõputöö eesmärgiks oli töötada ...
  • Ohtude hindamise indikaatorid ning kaitsetaseme valik sisetulekahjul 

   Jefremov, Roland (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Sisetulekahjul ruumis on olemas indikaatorid mida päästetöötajad saavad kasutada, et prognoosida tulekahju faasi ning vastavalt indikaatoritele langetada otsus kaitsetaseme valimist. Puuduvad seosed sisetulekahju kirjeldavate ...
  • Spordirajatiste ohuolukordade analüüs (A'le Coq Arena näitel) 

   Kuiv, Eduard (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Tuginedes maailmas ja ka Eestis toimunu analüüsile leidis kinnitust väide, et õnnetused spordirajatistes on väga tõenäolised ja aktuaalsed. Töö eesmärkideks oli analüüsida võimalike ohuolukordade tekkimist spordirajatises, ...